Runsten Sm44, L1954:6924 i Södra Ljunga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn Svein, mildan við sinna ok §A matar góðan, í orðlofi allra miklu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,2 m hög, 0,5 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Enligt Runverket flyttades stenen 1975 ca 4 m åt N. Enligt Smålands runinskrifter börjar inskriften vid framsidans nedre vänstra hörn och efter den första raden på denna sida ska smalsidan läsas och sedan följer fortsättningen på framsidan i den mellersta raden som går uppåt och vid stenens övre ända viker av åt höger och går ner utmed den högra kanten. Inskriften lyder:"Vimund satte denna sten efter sin broder Sven, god mot sitt folk, frikostig på mat, av alla människor mycket prisad.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ljunga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av sandås (NNÖ-SSV). Vårdat gravfält, tomtmark, betesmark och skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Södra Ljunga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.705853
Longitud: 13.930002
Lämnings-ID: L1954:6924
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ljunga 131:2
Sveriges runinskrifter: Sm44, (Smålands runinskrifter))
Plats: Ivla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Södra Ljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:6924