Runsten L1954:4364 i Hamneda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,8 m hög, 1,07 m bred (N-S) och 0,13 m tjock. Sprucken i två delar och ihopsatt av två järnkrampor och murbruk. Tidigare inmurad i Hamneda gamla kyrka. Texten tolkas: "...satte dessa stenar efter Tormar, sin broder. Han var av människor...". Uppmålad 1977. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hamneda socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd (NNÖ-SSV). Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Hamneda socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.697865
Longitud: 13.860446
Lämnings-ID: L1954:4364
Riksantikvarieämbetets ID: Hamneda 41:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Hamneda
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:4364