Runsten L1954:3686 i Hamneda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,47 m hög, 0,87 m bred (N-S) och 0,15 m tjock. Runorna är 18-20 cm höga. Tidigare inmurad i Hamneda gamla kyrka. Texten tolkas: "...denna vård efter Sven, sin fader...". Uppmålad 1977. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hamneda socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd (NNÖ-SSV). Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Hamneda socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.697964
Longitud: 13.860454
Lämnings-ID: L1954:3686
Riksantikvarieämbetets ID: Hamneda 41:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Hamneda
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:3686