Runsten Sm35, L1954:3012 i Ljungby
Även känd som Replösastenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir Ástráð, fôður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á Finnheiði forðum of væri. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,85 m hög, 0,9 m bred (NNÖ-SSV) och 0,35 m tjock. Närmast romboid genomskärning. Stenen avtar något på bredden uppåt. Runslinga och inskrift på stenens SÖ sida med 13-15 cm höga runor. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Götrad gjorde denna vård efter Åstrad sin fader, den ypperste av de fränder och odalmän, som i Finnveden fordom levde." Uppmålad 1977. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag VNV-sluttning, åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NNÖ om åkerkant och 18 m VNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Ljungby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.847828
Longitud: 13.974693
Lämnings-ID: L1954:3012
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm35, (Smålands runinskrifter))
Plats: Replösa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs med tydliga inslag av pegmatit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Replösastenen -
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:3012