Runsten L1954:3012 i Ljungby ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Repl√∂sastenen
Foto av Runsten L1954:3012 i Ljungby
Foto av Runsten L1954:3012 i Ljungby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gautr√°√įr ger√įi kuml √ĺessi eptir √Āstr√°√į, f√ī√įur sinn, √ĺann fr√¶nda ok √ĺegna beztan, er √° Finnhei√įi for√įum of v√¶ri. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,85 m h√∂g, 0,9 m bred (NN√Ė-SSV) och 0,35 m tjock. N√§rmast romboid genomsk√§rning. Stenen avtar n√•got p√• bredden upp√•t. Runslinga och inskrift p√• stenens S√Ė sida med 13-15 cm h√∂ga runor. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"G√∂trad gjorde denna v√•rd efter √Östrad sin fader, den ypperste av de fr√§nder och odalm√§n, som i Finnveden fordom levde." Uppm√•lad 1977. Uppm√•lad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag VNV-sluttning, åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NN√Ė om √•kerkant och 18 m VNV om landsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.847828
Longitud: 13.974693
Lämnings-ID: L1954:3012
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm35 (Smålands runinskrifter))
Plats: Replösa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs med tydliga inslag av pegmatit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Replösastenen
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/28e8d0d3-8f9d-4a58-850b-d275e7a7f28b