Runsten Sm30, L1954:138 i Berga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... at(?) Oddulf(?), son sinn, manna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,75 m hög, 1,15 m bred (N 18 grader Ö - S 18 grader V), ca 0,25 m tjock, lutar ca 20 grader mot SV. Runhöjden ca 15-16 cm. I mitten finns ett kors 0,52 x 0,35 m stort. Framför stenen är en rektangulär grop 1,2 x 0,55 m stort och 0,15 m djupt som förmodligen grävts i sen tid. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"....tulv, sin son, av människor..." Uppmålad 1977."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V 15 grader N om gamla landsvägen Ljungby-Lagan, 6,5 m N om byväg, som mot V utgår från gamla landsvägen."
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.905788
Longitud: 13.987793
Lämnings-ID: L1954:138
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 130:1
Sveriges runinskrifter: Sm30, (Smålands runinskrifter))
Plats: Trotteslöv
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Kraftfull amfibolit med inslag av vit fältspat
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:138