Runsten L1953:820 i Södra Ljunga
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, borttagen. Enligt "Rannsakningar...": "I Össiö gärdestrax ut med wägen fins en Steen med Rune-bokstäfwor på och en liten Stenraad kringhäftad". I övrigt inga exaktare uppgifter om lokaliseringen.I anslutning till nr 1 var2) Drängalyft, tillika möjligen ett ornerat gravklot. Enligt "RannVnga drängar hafwa pröfwat sina kraffter". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ljunga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Södra Ljunga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.779833
Longitud: 14.0152
Lämnings-ID: L1953:820
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ljunga 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Södra Ljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:820