Runsten Sm37, L1953:64 i Nöttja
Även känd som Rörebro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ôzurr gerði kuml þessi eptir Eynd/Hvít, fôður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þegn Guðs trú góða hafði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,95 m hög, 1,25 m bred (N-S) något avsmalnande uppåt samt 0,25 m tjock. Stenen lutar 60 grader åt Ö. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Assur gjorde denna vård efter Önd sin fader. Han var minst bland män en gnidare (niding), ej snål på mat eller snar till hämnd. På sin Gud den gode trodde." Uppmålad 1979. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nöttja socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SV om fäste för landsvägsbro, 4-5 m SÖ om bäck."
Vill du se flera runstenar i Nöttja socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.706296
Longitud: 13.777844
Lämnings-ID: L1953:64
Riksantikvarieämbetets ID: Nöttja 7:1
Sveriges runinskrifter: Sm37, (Smålands runinskrifter))
Plats: Rörbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Medel- till grovkornig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Rörebro -
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Nöttja
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:64