Runsten L1953:5564 i Vittaryd
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,45 m hög, 0,65 m bred (NNÖ-SSV) och ca 0,2 m tjock. Runhöjden är 14-15 cm. Inskriften åt den m Ö vettande sidan. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Udd reste stenen efter Torger, sin fader. Han dog i England." Enligt Runverket flyttades runstenen 1968 till en plats 30 m N om ursprungligt läge och 10 m V om vägen Bro-Vitteryd. Uppmålad 1977. Omedelbart N om stenen finns en liggande häll 1,8x1,8 m stor och 0,2-0,25 m hög. Troligen gammal brosten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittaryd socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Vittaryd socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.949774
Longitud: 13.97939
Lämnings-ID: L1953:5564
Riksantikvarieämbetets ID: Vittaryd 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Vittaryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:5564