Runsten L1953:3487 i Tutaryd
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,85 m hög, 0,85 m bred (NV-SÖ) och 0,25 m tjock. Runhöjd 10 cm. Runslingan löper i spiralform. På stenens ovansida är ett kors inhugget, 25 x 16 cm stort. Runstenen hittades 1894 i en åker på Bräkentorp; nu i Södra Ljunga socken (RAÄ 136 i Södra Ljunga socken). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Västen gjorde detta kummel efter Åsbjörn, sin broder, denna minnesvård vid vägamötet." Gravfältet med runstenen är vårdat och skyltat av Ljungby kommun och Skogssällskapet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tutaryd socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Tutaryd socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.807469
Longitud: 14.018124
Lämnings-ID: L1953:3487
Riksantikvarieämbetets ID: Tutaryd 29:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Tutaryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3487