Runsten Ög103, L2012:9799 i Kaga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tófi reisti stein þenna eptir Lið-Bófa, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,25 m lång, 0,3 m tjock och 1-1,2 m bred. Runhöjden är 12-15 cm. Stenen ligger inmurad i kyrkans Ö-vägg. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Enligt Östergötlands runinskrifter upptäcktes stenen 1907 vid restaureringen av kyrkan. Risningen är mycket svår att utreda. Inskriften lyder:"Tove reste denna sten efter Lid-Bove, sin fader." Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kaga socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kaga kyrka. Vapenhusets Ö-vägg och intill SÖ hörnet."
Vill du se flera runstenar i Kaga socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.453131
Longitud: 15.529181
Lämnings-ID: L2012:9799
Riksantikvarieämbetets ID: Kaga 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög103, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kaga kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kaga
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:9799