Runsten L2012:951 i Askeby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:951 i Askeby
Foto av Runsten L2012:951 i Askeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Geir... l√©tu gera br√ļ √ĺessa ... ... l√©tu reisa stein √ĺenna eptir Sker/Skarf, fr√¶nda sinn g√≥√įan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, ljusgr√• gnejsgranit. Enligt runverket √§r stenen 1,35 m h√∂g, 0,7 m bred √∂ver mitten och 0,38 m tjock. Runh√∂jd 9-11 cm. Ristningsytan mot V. Enligt runverket √§r texten om runstenen i √Ėsterg√∂tlands runinskrifter mycket os√§ker och inskriften b√∂r ist√§llet l√§sas:"...--- : auk kair--- litu : kiara : brou : √ĺasi ... ...-- litu risa stin : √ĺisa : aifR s:kar f-ita : sin ku√ĺan". I √∂vers√§ttning:"...och Ger ... l√§to g√∂ra denna bro...L√§to resa denna sten efter Sk√§r (v), sin gode fr√§nde." Den inre runslingan ska l√§ses f√∂rst. Det som st√•r om mellanslingan i √Ėsterg√∂tlands runinskrifter √§r inte troligt. De v√•gr√§ta strecken i mitten √§r nu ytterst grunda och ger snarast intryck av att ha ristats som ornering. Det finns inga s√§kra sp√•r av bistavar. Uppm√•lad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Askeby socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begr. linjen utl√§ggas 10 m N om kraftledning (V-√Ė). Enligt runverket √§r stenen placerad p√• ett h√∂jdparti strax SV om gravf√§lt nr 81, 35 m N om v√§gen Askeby - Greby hpl. och 50 m S√Ė om torpet Vadet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.409655
Longitud: 15.871889
Lämnings-ID: L2012:951
Riksantikvarieämbetets ID: Askeby 81:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg10 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Lilla greby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Askeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e63bc080-85ef-4dc7-b396-e7ee63baf644