Runsten L2012:5918 i Flistad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5918 i Flistad
Foto av Runsten L2012:5918 i Flistad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigr√ļn reisti stein eptir √Āsbj√īrn/Austbj√īrn, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m h√∂g, 1,25 m bred (√ĖN√Ė-VSV) och 0,4 m tjock. Runh√∂jd, 12-13 cm. Ristningen vetter √•t NV. Se skiss i inventeringsbokuppslaget. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter √§r slingans bredd oj√§mn och v√§xlar mellan 8,5-17 cm. Runorna √§r bredbottnade p√• toppsidan och h√∂gra l√•ngsidan, men p√• fotsidan och v√§nstra l√•ngsidan √§r de mycket grunda. Inskriften lyder:"Sirun reste stenen efter Asbj√∂rn (√Ėstbj√∂rn), sin fader." Rengjord och uppm√•lad 1966. Unders√∂kt och uppm√•lad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flistad socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSV om kyrkans SV hörn samt 7 m 70cg om kyrkogårdens begränsning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.475523
Longitud: 15.412731
Lämnings-ID: L2012:5918
Riksantikvarieämbetets ID: Flistad 1:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg61 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Flistads kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Flistad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6c55176d-6a43-48dd-b831-69a8fbd547a4