Runsten Ög180, L2012:5298 i Gammalkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Halfdan reisti/reist stein þenna eptir Hrólf, fôður sinn, var góðr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,8 m hög, 1,35 m bred (395 grader-195 grader) och 0,3 m tjock. Avsmalnande uppåt. Ristning på stenens Ö sida. Runhöjden är 10 cm hög. Se skiss i boken. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Halvdan reste denna sten (efter) Rolf sin fader; (han) var god." Undersökt och uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gammalkil socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m 240 grader om SV hörnet av kyrka och intill och 70 grader om kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Gammalkil socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.312664
Longitud: 15.395586
Lämnings-ID: L2012:5298
Riksantikvarieämbetets ID: Gammalkil 18:1
Sveriges runinskrifter: Ög180, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Gammalkils kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Gammalkil
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5298