Runsten L2012:5298 i Gammalkil ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5298 i Gammalkil
Foto av Runsten L2012:5298 i Gammalkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Halfdan reisti/reist stein √ĺenna eptir Hr√≥lf, f√ī√įur sinn, var g√≥√įr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,8 m h√∂g, 1,35 m bred (395 grader-195 grader) och 0,3 m tjock. Avsmalnande upp√•t. Ristning p√• stenens √Ė sida. Runh√∂jden √§r 10 cm h√∂g. Se skiss i boken. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Halvdan reste denna sten (efter) Rolf sin fader; (han) var god." Unders√∂kt och uppm√•lad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gammalkil socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m 240 grader om SV hörnet av kyrka och intill och 70 grader om kyrkogårdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.312664
Longitud: 15.395586
Lämnings-ID: L2012:5298
Riksantikvarieämbetets ID: Gammalkil 18:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg180 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Gammalkils kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Gammalkil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e0289db8-f3d9-4317-aea2-d060e47ebc00