Runsten L2011:9855 i Skeda ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Runsten
Foto av Runsten L2011:9855 i Skeda
Foto av Runsten L2011:9855 i Skeda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,5 m h√∂g, 1 m bred och 0,3 m tjock. Ristningen vetter mot SV. Runh√∂jd 8-10 cm. √Ėvers√§ttning enligt Nordenskj√∂ld 1870-71: "√Ąsbj√∂rn reste stenen efter I-". Enl 1945 √•rs inv skall 3 m √ĖN√Ė om nr 1 finnas en"rest sten,(?) numera liggande och synlig i markytan, 1,25 m l och 0,5-0,6 m br". Denna kunde ej √•terfinnas vid 1980 √•rs inv. Troligen har den f√∂rsvunnit vid den sandt√§kt som bedrivits i omr√•det. Ca 1 m SV om runstenen en oregelbunden stensamling av 0,1-0,4 mst stenar. Se skiss i boken:"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skeda socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grushöjd omgiven av grustäkt."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.347485
Longitud: 15.60135
Lämnings-ID: L2011:9855
Riksantikvarieämbetets ID: Skeda 7:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg115 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Ånväga
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Runsten
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Skeda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/08dcdd98-4757-4353-a6ea-b81c110aa3b3