Runsten Ög116, L2011:9842 i Skeda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,6 m hög, 1,3 m bred och 0,1-0,3 m tjock. Ristningen vetter mot 40cg. Runslingans bredd 12-14 cm. Stenen är av rödaktig granit."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skeda socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt kuperad grusmark. Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m 210cg om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Skeda socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.345188
Longitud: 15.607473
Lämnings-ID: L2011:9842
Riksantikvarieämbetets ID: Skeda 11:1
Sveriges runinskrifter: Ög116, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ånväga
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Skeda
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9842