Runsten Ög186, L2011:9655 i Sjögestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gautr reisti eptir Skera/Skara, son sinn. Ônundr hjó síðu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,4 m hög, 1,2 m bred (120-320cg) och 0,2-0,4 m tjock. Runhöjd 15-17 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Göt reste (stenen) efter Skäre (Skare), sin son. Anund högg sidan." Uppmålad 1978. Enligt lantbrukareErik Jonsson Gällstad stod stenen enligt uppgift från äldre personer på Frackstads ägor (blad 8F4f Vikingstad 3) markerat med X 186. Enligt Jonsson skulle stått vid ett nu synligt stenblock i åkern invid en äldre, nu uppplöjd väg som skall ha gått mellan blocket och åkerimpedimentet Ö därom."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjögestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m 65cg om husets NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Sjögestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.353723
Longitud: 15.361168
Lämnings-ID: L2011:9655
Riksantikvarieämbetets ID: Sjögestad 30:1
Sveriges runinskrifter: Ög186, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Frackstad
Placering: Vid Lunnevads folkhögskola.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Anund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Sjögestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9655