Runsten Ög185, L2011:9654 i Sjögestad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2,2 m hög, 2 m bred vid basen och 0,5 m vid toppen (190-390cg) samt 0,25-0,50 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Ristningsytan vetter mot V. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sätor reste (stenen) efter Tore, sin broder (som) dog." Uttogs och restes 1937. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjögestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V om kyrkogårdsmuren. 6 m 215cg om S grindstolpen."
Vill du se flera runstenar i Sjögestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.366815
Longitud: 15.371624
Lämnings-ID: L2011:9654
Riksantikvarieämbetets ID: Sjögestad 19:1
Sveriges runinskrifter: Ög185, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Sjögestad, kyrkogårdsmuren
Placering: södra kyrkogårdsmuren, försvunnet se ATA Dnr 3623/43
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Sjögestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9654