Runsten ÖgATA4905/48, L2011:9653 i Sjögestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... gera(?) brú(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,5 m hög, 0,75 m bred (185-385cg) och 0,2-0,35 m tjock. Runhöjd 10-13 cm. Ristningen vetter mot V. Stenen kan vara Ög 185 som återfunnits."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjögestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V om kyrkogårdsmuren. 6 m 215cg om S grindstolpen är 19:1 och 14 m 385cg om 19:1 är 19:2."
Vill du se flera runstenar i Sjögestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.36695
Longitud: 15.371557
Lämnings-ID: L2011:9653
Riksantikvarieämbetets ID: Sjögestad 19:2
Sveriges runinskrifter: ÖgATA4905/48,
Plats: Sjögestads kyrka
Placering: Rest strax bredvid kyrkogårdsgrinden.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Sjögestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9653