Runsten L2011:8756 i Rystad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:8756 i Rystad
Foto av Runsten L2011:8756 i Rystad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn ... ... eptir Freystein, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, bl√•gr√•, grovkornig granit, inmurad liggande med inskriftsytan ut√•t mot N som grundsten i sakristians N v√§gg (intill N√Ė h√∂rnet) och med rot√§ndan √•t √Ė. Runstenen, varav endast en del √•terfanns i detta l√§ge, √§r 1,9 m l och 0,66-0,73 m br. Den delvis bevarade ristningen √•terfinnes p√• stenens V del. Runslingans bredd √§r 10-16 cm. Texten enl. Sven B.F. Jansson: "purstin:-...R: frystin:fapur:sin" "Torsten l(√§t resa stenen efte)r Fr√∂sten, sin fader" Se skiss i det inskannade bokuppslaget under Referens. Rengjord och uppm√•lad 1961."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rystad socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i N sidan av sakristian. Inskriften 1,2 m V om N√Ė h√∂rnet av sakristian."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450454
Longitud: 15.712172
Lämnings-ID: L2011:8756
Riksantikvarieämbetets ID: Rystad 280:1
Sveriges runinskrifter: √ĖgATA5503/61
Plats: Rystads kyrka
Placering: Grundsten i sakristian.
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Rystad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c345afa9-e3ba-4774-9b3c-4c6934183986