Runsten L2011:4417 i Lillkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:4417 i Lillkyrka
Foto av Runsten L2011:4417 i Lillkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eygautr/Au√įgautr reisti stein √ĺenna eptir Sigf√ļs, m√°g sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av r√∂dakig granit, 2,08 m h√∂g, 0,7 m bred och 0,6 m tjock. Huvudsakligen tresidigt tv√§rsnitt. Stenen lutar 45 grader √•t S. Ristningen vetter √•t S. Runh√∂jd 10-12,5 cm. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"√Ėg√∂t reste denna sten efter Sigfus, sin m√•g (sv√§rfar, sv√•ger)." Rest 1853. Uppm√•lad 1998. Stenen √§r delvis kringsatt med fem stycken 0,5-0,8 m stora stenar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre långsträckt lerstråk. Impediment i åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496845
Longitud: 15.916608
Lämnings-ID: L2011:4417
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 2:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg219 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/375b7cf3-f5a5-4c9a-8e28-ddd7d2b55a4b