Runsten Ög219, L2011:4417 i Lillkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eygautr/Auðgautr reisti stein þenna eptir Sigfús, mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödakig granit, 2,08 m hög, 0,7 m bred och 0,6 m tjock. Huvudsakligen tresidigt tvärsnitt. Stenen lutar 45 grader åt S. Ristningen vetter åt S. Runhöjd 10-12,5 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Ögöt reste denna sten efter Sigfus, sin måg (svärfar, svåger)." Rest 1853. Uppmålad 1998. Stenen är delvis kringsatt med fem stycken 0,5-0,8 m stora stenar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre långsträckt lerstråk. Impediment i åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Lillkyrka socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496845
Longitud: 15.916608
Lämnings-ID: L2011:4417
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 2:1
Sveriges runinskrifter: Ög219, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:4417