Runsten L2011:4120 i Ledberg ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:4120 i Ledberg
Foto av Runsten L2011:4120 i Ledberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßP √Āki r√ļnar risti eptir B√ļa(?), br√≥√įur sinn. ¬ßQ √Āki ok(?) R√ļni(?) reistu/ristu eptir B√ļa(?), br√≥√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂dbrun granit, 1,43 m h√∂g, 0,97 m bred (√Ė-V), 0,35 m tjock. Runstenen st√•r i v√§gsk√§l. Ristningsytan vetter mot NN√Ė. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"√Öke ristade runor efter Boe, (sin broder)." Eftersom runstenen √§r av r√∂dkornig och skrovlig granit, √§r inskriften mycket sv√•rl√§st. Uppm√•lad 1987. Uppm√•lad 2004. Ca 25 m S om runstenen, igenv√§xande grustagskant. Omr√•det mellan runstenen och grustaget fyllt med tippmassor, bl a byggavfall."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ledberg socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nordsluttning av grusrygg, hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om v√§g och 2,5 m √ĖS√Ė om v√§gm√∂te."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456109
Longitud: 15.452774
Lämnings-ID: L2011:4120
Riksantikvarieämbetets ID: Ledberg 13:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg183 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Kärrsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Ledberg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/01004d1e-af4e-4a41-a4cf-202364bc52b5