Runsten Ög128, L2011:3889 i Linköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sandey lét reisa stein þenna eptir Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá Guðmund ok Sigbjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,2 m hög, 1,6 m bred och 0,15-0,30 m tjock. Runhöjd 13-19 cm. Ristningen vetter mot SV. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sandö lät resa denna sten efter Faste, sin make, och sina två bröder Gudmund och Sigbjörn." Uppmålad 1974. Uppmålad 1999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Linköpings socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m VNV om cisternbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Linköpings socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.399713
Longitud: 15.580025
Lämnings-ID: L2011:3889
Riksantikvarieämbetets ID: Linköping 91:1
Sveriges runinskrifter: Ög128, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Sankt lars kyrkohärbärge
Placering: Vid Valla.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Linköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3889