Runsten Ög107, L2011:2926 i Kärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti báða steina at ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, fragmentarisk, 0,68 m hög, 0,41-0,55 m bred och 0,2-0,31 m tjock. Ristningen vetter mot S och har längs högra sidan och ovandelen en 0,14 m bred runslinga. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten (?) reste båda stenarne efter Östen (?)" Fragmentet utgör toppstycket av en runsten. Eventuellt utgör Ög 107 toppen av Ög 106. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärna socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om kyrkans SÖ-ligaste hörn och 5 m 40cg om kyrkans SÖ hörn ligger 6:3 och 0,5 m 65cg om 6:3 ligger 6:4."
Vill du se flera runstenar i Kärna socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416625
Longitud: 15.523763
Lämnings-ID: L2011:2926
Riksantikvarieämbetets ID: Kärna 6:4
Sveriges runinskrifter: Ög107, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kärna kyrkogård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2926