Runsten Ög109, L2011:2651 i Kärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Smiðr reisti stein eptir Ônund, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,09 m bred vid basen och 0,5 m bred vid toppen, 1,85 m hög och 0,37 m-0,28 m tjock. Ristningsytan vetter mot Ö. Den består av en oval yta, 0,85 m bred och 1,30 m hög. Där begränsningen utgöres av en 0,1-0,13 m bred runslinga. Inom denna är ett kors inskrivet. Stenen står på en hög, 6 m i diameter och 0,5 m hög. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Smed reste stenen efter Anund, sin son." Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärna socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m 140cg om SÖ hörnet av hus och 10 m 270cg om uppfartsvägen till slottet."
Vill du se flera runstenar i Kärna socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397847
Longitud: 15.484386
Lämnings-ID: L2011:2651
Riksantikvarieämbetets ID: Kärna 46:1
Sveriges runinskrifter: Ög109, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Frössle
Placering: Nu vid Lagerlunda.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2651