Runsten Ög105, L2011:2294 i Kärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn reisti stein eptir Véseta, fôður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr Gísa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 2,10 m hög, 1,30-0,54 m bred (avsmalnande uppåt), 0,25 m tjock. Ristningsytan, som vetter mot N, har en 0,14 m bred runslinga runt kanten och innanför slingan ett kors. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten reste stenen efter Viste, sin fader, en duktig bonde, som var son till Gise." Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärna socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m V om kyrkans västdels NV hörn, 6 m 60cg om hörn av kyrkogård och omedelbart S om gångväg."
Vill du se flera runstenar i Kärna socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416764
Longitud: 15.52288
Lämnings-ID: L2011:2294
Riksantikvarieämbetets ID: Kärna 6:1
Sveriges runinskrifter: Ög105, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kärna kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2294