Runsten Ög108, L2011:2293 i Kärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti eptir/at ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, fragmentarisk, 0,3 m hög, 1,09 m bred och 0,2 m tjock. Ristningen vetter 2 m S. Spår av runslinga, 0,15 m bred. Stenen har tre sentida borrhål. Enligt Östergötlands runinskrifter utgör fragmentet mitten av en runsten. Av ristningen är en korsarm fullständigt i behåll (trol den högra) och en del av den övre och av den vänstra korsarmen. Ett litet stycke av högra slingan och foten av ett par runor i den vänstra. Högra slingans runor är "reste efter". I den vänstra slingan finns endast delar av två runstavar. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärna socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om kyrkans SÖ-ligaste hörn och 5 m 40cg om kyrkans SÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Kärna socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416585
Longitud: 15.52362
Lämnings-ID: L2011:2293
Riksantikvarieämbetets ID: Kärna 6:3
Sveriges runinskrifter: Ög108, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kärna kyrkogård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2293