Runsten Ög106, L2011:2280 i Kärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, fragmentarisk, 0,8 m hög, 1,2 m bred och 0,15-0,33 m tjock. Ristningsytan vetter mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter syns änden av runslingan i högra övre hörnet som är 14 cm bred. Av inskriften finns endast ": Þu-" kvar. Observera fyrfotadjuret. Uppmålad 1982. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärna socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m V om kyrkans västdels NV hörn, 6 m 60cg om hörn av kyrkogård och omedelbart S om gångväg ligger 6:1 och 7 m N om 6:1 ligger 6:2 ."
Vill du se flera runstenar i Kärna socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41684
Longitud: 15.522856
Lämnings-ID: L2011:2280
Riksantikvarieämbetets ID: Kärna 6:2
Sveriges runinskrifter: Ög106, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kärna kyrkogård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2280