Runsten Ög11, L2010:9143 i Vårdsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eysteinn reisti stein þenna eptir Þóri, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 2,35x0,35x0,6 m stor med en ca 0,1 m bred runslinga. Runstenen är inmurad på S sidan av tornet i liggande ställning. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Östen reste denna sten efter sin fader Torer." Uppmålad 1968."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårdsberg socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad på utsidan av kyrkans torn, S sidan omedelbart över tornets fot."
Vill du se flera runstenar i Vårdsberg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403817
Longitud: 15.751379
Lämnings-ID: L2010:9143
Riksantikvarieämbetets ID: Vårdsberg 174:1
Sveriges runinskrifter: Ög11, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Vårdsbergs kyrka
Placering: I tornmuren.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vårdsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9143