Runsten Ög223, L2010:881 i Törnevalla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn(?) reisti stein þenna eptir Þóri, mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,8 m hög, 1,3 m bred (NÖ-SV) och 0,3 m tjock. Ristningsytan mot SÖ. Runhöjden är 13-16 cm. Stenen låg tidigare i kyrkgolvet. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten reste denna sten efter Torer sin måg (svärfader, svåger)." Lagades och riktades 1960. Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Törnevalla socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SÄÖ sluttning av flack moränmark. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m NNV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Törnevalla socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.451462
Longitud: 15.827772
Lämnings-ID: L2010:881
Riksantikvarieämbetets ID: Törnevalla 63:1
Sveriges runinskrifter: Ög223, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Törnevalla kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Törnevalla
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:881