Runsten Ög247, L2010:7878 i Vreta kloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten. Vid 1917 års restaurering hittades utanför kyrkans Ö-fasad en runsten, nu i 14 delar, 1x0,56 moch 0,64 m tj. Denna sten ligger nu intill magasinets (Raä nr 50:2) S innervägg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vreta kloster socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Vreta kloster socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.482129
Longitud: 15.515643
Lämnings-ID: L2010:7878
Riksantikvarieämbetets ID: Vreta kloster 50:5
Sveriges runinskrifter: Ög247, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Vreta klosters kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vreta kloster
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7878