Runsten ÖgATA6225/65, L2010:7844 i Vist
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hákon þeir brœðr, synir Gunn... létu ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,9 m hög, 0,95 m bred och 0,2 m tjock. Stenen avsmalnar uppåt från mitten. Runhöjden är 0,1 m. Runstenen påträffades under golvnivån i skeppets västsida 1963. Enligt Runverket lyder inskriften:"Håkon och hans bröder, Gunnhilds (?) söner (läto resa stenen efter ..., sin fader?)." Lagad och rest 1965."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vist socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om SV hörnet av kyrka."
Vill du se flera runstenar i Vist socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.329373
Longitud: 15.728311
Lämnings-ID: L2010:7844
Riksantikvarieämbetets ID: Vist 124:1
Sveriges runinskrifter: ÖgATA6225/65,
Plats: Vists kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vist
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7844