Runsten Ög189, L2010:7444 i Vikingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóki reisti stein ept bróður sinn Jóstein(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,3 m hög, 0,5-0,55 m bred, (Ö-V) och 0,2-0,35 m tjock. Runhöjd 10-12 cm i ormslinga med glosögt huvud i slingan och kant nedtill. Ristningen vetter mot N. Stenen lutar något åt N. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Toke reste stenen efter sin broder Josten." Ägaren önskar få stenen flyttad till åkerholme 20 m NV där det är en uppskjutande häll. Principbeslut härom föreligger från 1955. Flyttning till vägen dock betydligt bättre ur publik synpunkt. 3 m br och på vägens Ö sida mellan led till hagmark och åkerhörn bör vara lämplig plats (S om befintlig stenmur) på kartan. Stenens nuvarande plats är enligt uppgift av Nordenskjöld och Säve ej säkert ursprunglig, då den skall ha tagits till Rakered för att inläggas i bro men återflyttats av vidskepliga skäl. Den stod dock även förut "på Boo äng" eller "mellan Boo och Gundeorp" (rannsakningarna). Uppmålad 1988. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vikingstad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket obetydlig rygg (Ö-V) i lerslätt. Åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m 310cg om landsväg på en punkt mitt för åkerhörn (N-V)."
Vill du se flera runstenar i Vikingstad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.350296
Longitud: 15.445377
Lämnings-ID: L2010:7444
Riksantikvarieämbetets ID: Vikingstad 75:1
Sveriges runinskrifter: Ög189, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Bo
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vikingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7444