Runsten Ög222, L2010:7342 i Törnevalla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn/Steinn setti stein þenna eptir Farþegn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, rödakrig granit, 0,5x0,5 m, inlagd i V kyrkogårdsmurens Ö sida. Ristningsyta mot Ö Runhöjden är 14 cm. Enligt Runverket återfanns fragmentet 1961 i bogårdsmuren. Det bevarade fragmentet är en del av en sönderslagen sten, varav det finns en teckning utförd av Wallman 1558 som visar stenen oförstörd. Den stod då i S porten av ringmuren. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder hela inskriften:"Sven satte denna sten efter Fartegn-." Medan inskriften på fragmentet är:"...sten denna efter...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Törnevalla socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Törnevalla socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45128
Longitud: 15.829509
Lämnings-ID: L2010:7342
Riksantikvarieämbetets ID: Törnevalla 218:2
Sveriges runinskrifter: Ög222, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Törnevalla kyrkogårdsport
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Törnevalla
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7342