Runsten Ög209, L2010:7235 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti reisti stein eptir Tóka ok Orrosta, nefa sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,5 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,2-0,5 m tjock. Runhöjd 12-13 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Toste reste stenen efter Toke och Oruste, sina brorssöner (systersöner)." Uppmålad 1967. Uppmålad 1984. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N och S-sluttning av hålväg. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om sockengräns. 17 m 270cg om husets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367879
Longitud: 15.340941
Lämnings-ID: L2010:7235
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 2:1
Sveriges runinskrifter: Ög209, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Enebacken, kårarps ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7235