Runsten Ög190, L2010:7176 i Rappestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti stein eptir Ágota, Guð/góðan ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,85 m h, 0,6 m br (N-S) och 0,4-0,6 m tj. Runhöjd 11-13 cm. Ristningen vetter åt S. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"-gils reste stenen efter Agute, en kämpe god." Lagad och flyttad 1937. Uppmålad 1988. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rappestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag S-sluttning av flack och låg moränhöjd. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Rappestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.384364
Longitud: 15.461572
Lämnings-ID: L2010:7176
Riksantikvarieämbetets ID: Vikingstad 4:1
Sveriges runinskrifter: Ög190, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Nybble ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Rappestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7176