Runsten ÖgMÖLM1960;230, L2010:6784 i Törnevalla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Ôlvir reistu stein þenna eptir Dreng, Eygeirs(?) son, gilda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 4,2 m hög 13 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Ristningsyta mot S. Runhöjden ca 12 cm. Påträffades vid trappan till torningången 1960. Enligt Runverket lyder inskriften:" ...Alver reste denna sten efter Dräng, Ödgers (?) son, sin gillebroder." Uttogs, lagades och restes 1960. Uppmålades 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Törnevalla socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SÖ om tornets sydvästra hörn."
Vill du se flera runstenar i Törnevalla socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.451523
Longitud: 15.829423
Lämnings-ID: L2010:6784
Riksantikvarieämbetets ID: Törnevalla 218:1
Sveriges runinskrifter: ÖgMÖLM1960;230,
Plats: Törnevalla kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Törnevalla
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:6784