Runsten Ög213, L2010:5789 i Västerlösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir Ôlvi, son sinn. Guð hjalpi sál hans ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rektangulär, 1,75 m h, 0,65 m br vid basen, 0,6 m br vid toppen och 0,1 m tj. Ornerad med djurornamentik i relief. Längs kanterna en slinga, 4,1 m lång, med runskrift. Runhöjd är 9-12 cm. Enligt Östegötlands runinskrifter återfanns stenen 1729-03-22 vid öppnandet av en grav på kyrkogården. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Stenlög lät lägga denna sten över Alver, sin son. Gud hjälpe hans själ och Guds moder!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlösa socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Västerlösa socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.421321
Longitud: 15.347027
Lämnings-ID: L2010:5789
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlösa 13:1
Sveriges runinskrifter: Ög213, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Västerlösa kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Västerlösa
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:5789