Runsten L2010:2957 i Slaka ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Slakastenen
Foto av Runsten L2010:2957 i Slaka
Foto av Runsten L2010:2957 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...v√©r ba√į tj√°(?) stein √ĺenna ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gr√• granit, 0,9 m h, 0,45 m br (NV-S√Ė) och intill 0,2 m tj med triangul√§rt tv√§rsnitt. P√• SV sidan √§r 2 rader med runskrift i r√∂krunor, t√§ckande hela sidan. Synlig runh√∂jd 12-25 cm. Fragmentet st√•r uppallat mot v√§ggen p√• ett par stenar. Enligt Runverket lyder inskriften:"-vir l√§t f√∂rf√§rdiga(?) denna sten..." √Öterfunnen 1971. F√∂r ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slaka socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inne i kyrkans vapenhus vid N√Ė h√∂rnet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.371236
Longitud: 15.555727
Lämnings-ID: L2010:2957
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 52:3
Sveriges runinskrifter: √Ėg117 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Slaka kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Slakastenen
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cc4622ed-f231-485d-9b03-6418da6393e2