Runsten L2010:2956 i Slaka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:2956 i Slaka
Foto av Runsten L2010:2956 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Āsmundr ok √ĺeir brŇď√įr reistu stein √ĺenna eptir Svarta, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grovkristallinisk, r√∂daktig granit, 1,3 m h√∂g, 0,9 m bred (√Ė-V) och 0,45 m tjock. Runinskriften √§r p√• stenens N sida. Runh√∂jden √§r 9-12 cm, texten l√∂per i ett 10-14 cm brett band utmed kanterna p√• ristningssidan. Kors i stenens mitt. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Asmund och hans br√∂der reste denna sten efter Svarte, sin fader." Uppm√•lad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slaka socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m SV om kyrkans SV h√∂rn av l√•nghuset. 3 m N om S kyrkog√•rdsmuren (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37097
Longitud: 15.555971
Lämnings-ID: L2010:2956
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 52:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg121 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Slaka kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/55e4e960-bfbd-43ef-a6e4-8d89141afdfc