Runsten Ög187, L2010:291 i Sjögestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jósteinn reisti stein þenna eptir Dýra/Djúra, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,45 m hög, 0,75 m bred (70-270cg) och 0,35 cm tjock. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot NV. På baksidan stöttad av en järnstång. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Josten reste denna sten efter Dyre, sin fader." Uppmålad 1978. Enligt lantbrukare Erik Jonsson Gällstad stod stenen enligt uppgift från äldre personer på Hackstads ägor (blad8F3f Gammalkil 1), markerat med X Ög 187 8 m V om nr 22:1) och 9m VSV om väg (NNV-SSÖ). (Utpekat av Jonsson). Jonsson har bandinspelning med äldre personer som satt stenen på ursprunglig plats Jfr nr 30.."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjögestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V om husets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Sjögestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.353703
Longitud: 15.361605
Lämnings-ID: L2010:291
Riksantikvarieämbetets ID: Sjögestad 29:1
Sveriges runinskrifter: Ög187, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Hackstad
Placering: Vid Lunnevads folkhögskola.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Sjögestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:291