Runsten L2010:2900 i Slaka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:2900 i Slaka
Foto av Runsten L2010:2900 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnarr ok Hemingr reistu stein √ĺenna eptir f√ī√įur sinn Bergsvein ok √ďttar, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grovkristallisk, r√∂daktig granit, 2,1 m h√∂g, 1 m bred (√Ė-V) och 0,45 m tjock. Runinskriften √§r p√• stenens N sida. Runh√∂jden √§r 10-13 cm, texten l√∂per i ett 12-15 cm brett band. Ovanf√∂r texten √§r ett kors. Se skiss i inventeringsboken. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnar och Hemming reste denna sten efter Ber(g)s(v)en, sin fader, och Ottar, sin broder." Uppm√•lad 1982. Emellan runstenarna st√•r en gravsten fr√•n 1600-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slaka socken i Link√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m SV om kyrkans SV h√∂rn av l√•nghuset, 3 m N om S kyrkog√•rdsmuren (√Ė-V) ligger 52:1 och 13 m 285cg om 52:1 √§r 52:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.370944
Longitud: 15.555728
Lämnings-ID: L2010:2900
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 52:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg118 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Slaka kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/817b45c8-aac9-4213-b2fa-73226b46f265