Runsten Ög221, L2010:1362 i Törnevalla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eyndr reisti stein þenna eptir Danska, fôður sinn, bónda góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,5 m hög 1,1 m bred (Ö15cg N-V15cg S) och 0,35 m tjock. Runhöjd 13 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Önd reste denna sten efter Drake, sin fader." Uppmålad 1960. Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Törnevalla socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N sluttande moränhöjd. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen låg tidigare under kyrktornet i S. Flyttades 1869. Vid punkt på fotokartan."
Vill du se flera runstenar i Törnevalla socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450118
Longitud: 15.836287
Lämnings-ID: L2010:1362
Riksantikvarieämbetets ID: Törnevalla 205:2
Sveriges runinskrifter: Ög221, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Törnevalla kyrka
Placering: Nu vid Reva.
Föremål: Runsten
Material: Kvartsrik granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Törnevalla
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1362