Runsten ÖgATA1083/48, L2009:3871 i Östra Harg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Tófi reisti/reist ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gråsten, 0,65x0,40x0,19 m. På smalsidan är ett fragment av en runslinga. Runhöjd 15 cm. Runstenen låg tidigare i kyrkogårdsmuren. Enligt rapport till Riksantikvarieämbetet skall inskriften lyda:" ... Tove reste ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Harg socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornfarstun i V delen av Ö Hargs kyrka."
Vill du se flera runstenar i Östra Harg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.488074
Longitud: 15.74378
Lämnings-ID: L2009:3871
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Harg 89:1
Sveriges runinskrifter: ÖgATA1083/48,
Plats: Östra hargs kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Östra Harg
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:3871