Runristning ÖgN265B, L2012:3257 i Björkeberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"María "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,67 m lång. Runhöjden är 8-9 cm. Runorna är ristade i putsen och texten lyder som följer: Se text i inventeringsbokuppslaget. (enl tolkn "Detta är platsen för dem som sjunga, icke för andra") 0,06 m under denna text finns fyra grunt ristade runor, vilka enl tolkningen betyder: Maria. Enligt runverket lyder inskriften:" * hik ÷ lo=kus ÷ illo=rum ÷ kui ÷ ka=nta=nt ÷ no=n * alio=rum :" och "mar-". Inskrifterna finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordéns supplement i manuskript och har då nr Ög N265A och Ög N265B."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Björkeberg socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan, på N bågmuren."
Vill du se flera runstenar i Björkeberg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.453699
Longitud: 15.393721
Lämnings-ID: L2012:3257
Riksantikvarieämbetets ID: Björkeberg 4:1
Sveriges runinskrifter: ÖgN265B,
Plats: Björkebergs kyrka
Placering: norra bågmuren
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Björkeberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:3257