Runristning ÖgFv1958;252, L2011:4532 i Linköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Geira lét gera kuml þessi yfir Þórð, bónda sinn, ok Sigríðr, mær, yfir sinn fôður. §B Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll grå kalksten, 2,04x0,72 (N-S) och 0,09 m tjock. Runristad i en slinga längs toppytans kant samt på Ö långsidans smalsida. Runhöjd 9-12 cm. Mittpartiet har rik djurornamentik i relief. Runor och bottenyta svartmålade. Enligt Fornvännen 1958 lyder inskriften:"Gera lät göra detta minnesmärke över Tord, sin man, och Sigrid, ungmön, över sin fader. Gud hjälpe hans själ." Eftersom ristningsytan låg mot ett gammalt trägolv när den påträffades 1958, var den delvis fläckad av mögel. Trots detta visade det sig att några rester av ursprunglig färg hade bevarats på vissa partier av ristningen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Linköpings socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt Ö sluttande lermark. Stadsområde."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ligger på en 0,2 m hög sockel i NV hörnet av kyrkans långhus. "
Vill du se flera runstenar i Linköpings socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.411457
Longitud: 15.624849
Lämnings-ID: L2011:4532
Riksantikvarieämbetets ID: Linköping 268:5
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1958;252,
Plats: Sankt lars kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Linköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:4532