Runristning ÖgStLars;30, L2011:4531 i Linköpings
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll grå kalksten 1,6x0,57 m (Ö-V) och 0,1 m tj. Upplagd på en 0,2 m h sockel. Svaga spår av runor och drakslinga på övre änden. Belägen i Ö-ligare utbyggnaden under kyrkan. 3 m120cg om nr 1) är. 2) Runristad gravhäll rödbrun kalkyta 1,76x0,69 m (N-S) och 0,1 m tj. Runslinga längs kanten och djurornamentik i mitten. Runhäjd 8-11 cm. Runorna är inmålade med svart 0,2 mS om nr 2) 3) Runristad gravhäll rödbrun kalkyta 1,65x0,80 m (N-S) och 0,07 m tj. Sammanlagd av ett stort antal fragment med otydlig run och dekorristning. 2 m 320cg om nr 3) 4) Runristade gravhällar fragment av, 10 st, av minst 6-7 stenar. Fragmenten är 0,15-0,45 m st och 0,06-0,16 m tj. I huvudsak dekorristade i något fall med spår av bevarad färg. Upplagda på träbänk S om korgrunden till medeltids kyrkan. I utrymmet under kyrkan förvaras ett stortantal stenfragment av vilka ytterligare något kan vara ristat. 5) Runristad gravhäll grå kalksten 2,04x0,72 (N-S) och 0,09 m tj.Runristad i en slinga längs toppytans kant samt på Ö långsidans smalsida. Runhöjd 9-12 cm. Mittpartiet har rik djurornamentik i relief. Runor och bottenyta svartmålade. Ligger på en 0,2 m h sockel i NV hörnet av kyrkans långhus. Under kyrkan finns också frilagd 6). Kyrkogrund, medeltida ca 36x7-10 m (Ö-V), bestående av rakslutet långhus och smalare kor med absid. Byggd av kalksten. Grunden kvarstår i regel till 1-2 m (frilagd) höjd. Bredden varierar och är ej överallt synlig. Inom grunden finns också rester av ursprungligt stengolv och 2 frilagda gravar med bevarade skelett. Nr1-4 ovan förvaras i ett museiutrymme Ö om grunden. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Linköpings socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt Ö sluttande lermark. Stadsområde."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Under nuvarande S:t Lars k:a."
Vill du se flera runstenar i Linköpings socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41152
Longitud: 15.625636
Lämnings-ID: L2011:4531
Riksantikvarieämbetets ID: Linköping 268:3
Sveriges runinskrifter: ÖgStLars;30,
Plats: Sankt lars kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Linköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:4531