Runristning ÖgFv1958;255, L2011:3736 i Linköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir Auða, son sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll, rödbrun kalkyta 1,76x0,69 m (N-S) och 0,1 m tjock. Runslinga längs kanten och djurornamentik i mitten. Runhöjd 8-11 cm. Runorna är imålade med svart. Enligt Fornvännen 1958 lyder inskriften:"Hägvald lade denna sten efter Öde, sin gode son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Linköpings socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt Ö sluttande lermark. Stadsområde."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Under nuvarande S:t Lars k:a."
Vill du se flera runstenar i Linköpings socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41152
Longitud: 15.625636
Lämnings-ID: L2011:3736
Riksantikvarieämbetets ID: Linköping 268:2
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1958;255,
Plats: Sankt lars kyrka
Placering: I kyrkans undervåning.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Linköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3736