Runristning Ög12, L2010:9609 i Vårdsberg
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"I kyrkans vapenhus förvaras dessutom två fragment av en eskilstunakista varav ett är 0,85 m hög, 0,45 m bred och 0,1 m tjock, av grå kalksten och det andra är 0,5 m hög, 0,45 m bred och 0,08 m tjock, grå kalksten. Enligt Östergötlands runinskrifter har fragmenten endast ornament i behåll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vårdsberg socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhus"
Vill du se flera runstenar i Vårdsberg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403946
Longitud: 15.751534
Lämnings-ID: L2010:9609
Riksantikvarieämbetets ID: Vårdsberg 174:2
Sveriges runinskrifter: Ög12, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Vårdsbergs kyrka
Placering: I kyrkan.
Föremål: 2 fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vårdsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9609