Runristning ÖgSvK43L1;174, L2010:7937 i Vreta kloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu gera kuml eptir Óla, bónda sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, bestående av en s k Eskilstunakista. Kistans lock är delat i två delar, varav den ena, förutom slingerdekor i låg relief, är försedd med kantbård av runtecken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vreta kloster socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Vreta kloster socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.482219
Longitud: 15.515705
Lämnings-ID: L2010:7937
Riksantikvarieämbetets ID: Vreta kloster 50:4
Sveriges runinskrifter: ÖgSvK43L1;174,
Plats: Vreta klosters kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll, lockhäll till eskilstunakista
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vreta kloster
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7937