Runristning Ög122, L2010:2516 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr reisti eptir Harðina(?)/Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?). "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten?, granit 2,10 m l, synligen 0,80 m br och 0,4-0,5 m tj. Stenen ligger med smalsida mot Ö gaveln och topp mot N långsidan i grunden till logens NÖ hörn. Inga stenar är synliga. Den ev.ristningssidan ligger upp eller ned.Stenen är till skillnad frånövriga stenar i grunden ej kuggen utan har naturlig form med vittrad yta. Måtten överensstämmer väl med de av Nordenskjöld och Peringskjöld angivna, och läget är detsamma som anges av Nordenskjöld. Därför sannolikt identisk med Ög 124. Borde uttagas. 2) Fyndplats för del av runsten, funnen i bron till S ingången till ÖLM.Fragmentet utgör del av övre högra delen av Ög 122. Övriga delarkan mycket väl ligga i den nu till stor del övertorvade logbron,som har stensatt kant eller i övriga delar av logen (j fr nr 1),som är uppförd 1863 (text ovan S porten). Broocmans uppgift om deförkomna stenarna i Slaka (j fr 52 och 86!) till Lambohovs ellerBoogårds backe är troligen felaktig för de övriga."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Slaka socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NÖ krönet av loge. Terräng: Logbyggnads fot och bro. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Slaka socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379181
Longitud: 15.559761
Lämnings-ID: L2010:2516
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 150:2
Sveriges runinskrifter: Ög122, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Lambohov
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare: Anund (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:2516